Podmínky používání webu

Obsah webu

Naším cílem je vytvářet kvalitní obsah a poskytovat co nejpřesnější a aktuální informace. Při publikování obsahu kontrolujeme jeho správnost, ale přesto může dojít k výskytu chyb. Proto si vyhrazujeme právo neposkytovat záruku za případné škody vzniklé použitím této webové stránky.

Odkazy na weby třetích stran

Webové stránky obsahují odkazy na weby třetích stran, které ulehčují návštěvníkům přístup k souvisejícím informacím. Kritériem pro jejich umístění do obsahu webu www.jedemenadovolenou.cz je předpoklad užitečnosti pro návštěvníky. Časem však může docházet ke změnám na odkazovaných stránkách, např. platnost odkazů na externí webové stránky nebo aktuálnost informací poskytovaných třetími stranami. Je mimo naše možnosti zajistit funkčnost odkazů  na weby třetích stran a kontrolovat správnost informací na nich publikovaných. Proto na toto riziko výslovně upozorňujeme a nepřebíráme odpovědnost za případné škody.

Autorská práva

Obsah publikovaný na webu www.jedemenadovolenou.cz považujeme za autorské dílo a vyhrazujeme si právo na vydání souhlasu s jeho šířením. Tento souhlas musí být udělen písemně.

Souhlas není nutný pro odkazování na náš obsah prostřednictvím URL, případně prostřednictvím sociálních sítí.

Na webu používáme i obsah, např. fotografie, poskytnutý třetími stranami. Pokud to autor vyžaduje, máme k použití tohoto obsahu poskytnutý jeho souhlas.

Tento dokument platí pro webové stránky domény www.jedemenadovolenou.cz. Pokud máte otázky nebo připomínky týkající se používání webu, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo přímo e-mailem.